ACCURNS [換]1800W黑晶電磁爐 IH-1803
*庫存:有現貨
W蕬螛褧螄?韰虣虥螓蕬螝韰螁蕬蕬螄螓蕬蕬蕬蕬蕬蕬蕘
澳門幣(MOP) 279.00
維修站:榮譽電業
地址:澳門爐石塘丁香園30號地下
電話:2875 7556